گردکش

گردکش ،تسمه کشی است برای مقاطع گرد مانند:بشکه ها و الوارها و…
گردکش قابلت کشش تسمه های استیل،فنری،فلزی رادارد.
قابلیت کشش تسمه ها سایز(۳۲،۱۹،۱۶،۱۳) را داراست.
خاصیت دیگر ان دارا بودن قطع کن یا قیچی سر خودش می باشد که در فیلم نمایش داده شده.
گردکش ها را تسمه کش های فلکه ای نیز می نامند،که با حرکت دایره ای فلکه تسمه را جمع می کند.

گردکش یا Band it