گوشه

گوشه غالبا از مواد پلاستیکی ساخته می شوند ،برای اینکه تسمه بر روی کارتن ، پالت یا بسته بندی مورد نظر جابجا نشود و تسمه محکم در جای خود باقی بماند و سر نخورد و در واقع محصول بسته بندی شده اسیب نبیند.ابعاد آن غالبا ۳/۵*۳/۵ و ۶*۶ سانتی متر برای بسته بندی های کوچک و بسته بندی های بزرگ.