چسب

چسب ها اصولا از مهمترین ابزارو وسایل بسته بندی می باشند.چسب ها اصولا تک جزیی ،دوجزیی،مایع و نواری می باشند.اصولا هر کدام در موارد خاص و برای کارهای متفاوتی طراحی شده اند که کار بسته بندی را اسان ترو با سرعت بیشتری به انجام برساند.در زیر مجموعه به معرفی انها خواهیم پرداخت.

چسب های مایع