میخ اسکا الفا

میخ اسکا الفا
میخ های بی سری می باشد که با دستگاه میخکوب بادی قابل استفاده می باشد .
بعلت خشابی و نواری بودن آن قالبا سرعت کار نجاری را بالا می برد .
کار تولید قطعات را به مراتب سریع و زیباتر می کند.
میخ اسکا الفا  درپایه های(۱۶-۱۹-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰ )موجود می باشد.