بست تسمه

بست تسمه برای متصل کردن دو تسمه(پلاستیک یا فلز) به هم می باشد.بست ها در سایز های مختلف و با جنس های مختلف ساخته می شود.سایز های مصرفی (۱۳- ۱۶ – ۱۹- ۳۲ ) هستندو با توجه به درخواست مصرف کننده نسبت به استحکام و تحمل وزن بسته بندی شکل های مختلفی را دارا می باشد. بست های تسمه با انبر تسمه کش جمع می شوند و در انواع جدید تر آن ضربه ای و گره خور اضافه شده که برای مصارف خاص می باشد.