تسمه کش دستی فلزی

تسمه کش فلزی
تسمه کش فلزی ابزار بسته بندی هستند برای بارهای سنگین و حمل و نقل های طولانی در سایزهای۱۳-۱۶-۱۹-۳۲ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند  و غالبا برای تسمه کشی سطوح تخت و گردبکار می رود.سطوح تخت مانند کارتن،پالت،عدلهای پارچه و پنبه…سطوح گرد برای سطوح استوانه ای ،رول،ورق های فلزی و انواع لوله ….تسمه کش فلزی در انواع مختلف ایتالیایی ،تایوانی و امریکایی قابل ارائه می باشد.

تسمه کش فلزی امریکایی
کش فلزی امریکایی

تسمه کش فلزی ۳۲ 

این تسمه کش برای تسمه کشی ها با وزن زیاد و حجم بالا قابلیت دارد.
اندازه ان از تسمه کش های فلزی ۱۶و ۱۹ بزرگتر میباشد.
مدل توصیه شده در بهترین حالت قیمت و کیفیت ساخت کشور تایوان می باشد که عکس های انها ضمیمه شده است.

تسمه کش فلزی تایوان
کش فلزی تایوان

کشش تک فلزی32 میلیمتر کش ۳۲ میلمترتایوان

انبر فلزی 32تایوان

انبر۳۲ تایوان

این انبر برای بست های ۳۲ بکار می رود.