تسمه کش بادی پلاستیکی

تسمه کش بادی
با نیروی محرک باد (کمپرسور هوا)کار کرده و کار کشش و دوخت را  بصورت کامل،خودش با دقت بالا انجام می دهد .
تسمه کش بادی، بسیار مناسب جهت بسته بندی می باشد.
این ابزار بسته بندی با تسمه های (پت petو پ پ pp)از ابعاد ۹ تا۱۹ میلیمترکار می کند .
از خواص این دستگاه می توان از سرعت بالا، پرتابل بودن ودقت بالا می توان نام برد.
تسمه کشش بادی با نیروی باد کار کشش را انجام می دهد و با همان نیروی باد با اصطکاک بوجود اوردن بین دو تسمه باعث جوش خوردن ان می شود.

فیلم طرزکار تسمه کش بادی: