ابزارهای بسته بندی

 بسته بندی :امروزه بسیار متنوع با دقت و سرعت و کیفیت های مختلفی ارائه می شوند.
در این قسمت به معرفی تسمه کش  دستی ،تسمه کش برقی ،تسمه کش بادی، تسمه کش شارژی  می پردازیم.
بسته بندی با این ابزار ها باعث سریع تر شدن کار،افزایش راندمان،حمل و نقل اسان کمتر اشغال کردن فضاو افزایش ایمنی تولیدات بسته بندی شده برای ارائه به بازار می باشد.

بسته بندی

بسته بندیبسته بندی

بسته بندی با تسمه کش ،تسمه و بست انجام می شود.