تسمه گالوانیزه

تسمه هاس سفید گالوانیزه ورق هایی با ضخامت۰/۵تا۱میلیمتر درابعاد۱۳-۱۶-۱۹-۳۲ برش می خورند و خاصیت انها نسبت به تسمه های فلزی روغنی این است که در محیط مرطوب و خیس زنگ نمی زند و مانند شکل روز اولیه ی خود باقی می مانند.

تسمه گالوانیزه