تسمه فلزی

تسمه های فلزی ،برای بسته بندی با حجم های بالا و وزن های سنگین بکار می رود. با توجه به وزن و حجم جنس مورد نظر در ابعاد(۱۳-۱۶-۱۹-۳۲) میلیمتر و با جنس های مختلف مانند:تسمه های فلزی روغنی،تسمه های گالوانیزه،تسمه های استیل،تسمه های فلزی فنری مشکی(زیگنود ) در بازار موجود می باشد.این نوع تسمه ها برای بسته بندی های صنعتی بکار می رود و از امنیت بالایی برخوردار می باشد.