تسمه سیاه(زیگنود)

تسمه های فلزی فنری هستند که قالبا به رنگ مشکی یا بنفش می باشند.مقامت کششی و استحکام انها نسبت به تسمه های روغنی تقریبا دو برابر می باشد.

تسمه فلزی سیاه زیگنود